Curso: Operacións básicas de pastelería

Datos del curso:

Fecha inicio: 03/04/2018

Contacto: 981170196

CÓD. CURSO:
2017/106960

CÓD. ESPECIALIDAD:
HOTR0109

TIPO:
Curso de formación que admite desempregados

OBSERVACIÓNS:
Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación

CENTRO DE FORMACIÓN:

FECHA INICIO:
03/04/2018

LUGAR IMPARTICIÓN:
CL, SAN PEDRO DE MEZONZO, 4, ,

CÓDIGO POSTAL:
15004

TELÉFONO:
981170196

FAX:

E-MAIL:
cifp.paseodaspontes@edu.xunta.es

CONCELLO:
CORUÑA, A