Curso gratuíto: Xestión e mantemento de árbores e palmeiras ornamentais

Datos del curso:

Fecha inicio: 19/08/2019

Contacto: 881867650

CÓD. CURSO: 2018/004013-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 30506

TIPO: Curso de formación que admite persoas desempregadas e non admite persoas ocupadas.

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 19/08/2019

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 8.30-14.30

CENTRO DE FORMACIÓN: XUNTA DE GALICIA

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA SAN PAIO DO MONTE S/N

TELÉFONO: 881867650

EMAIL: centro.formacion.ocupacional.santiago@xunta.gal

CONCELLO: SANTIAGO DE COMPOSTELAç

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 3

PROGRAMA: AGAJ0109 – Xestión e mantemento de árbores e palmeiras ornamentais
MF1119 – Técnicas e equipos para gabear
UF0271 – Técnicas e equipos para gabear
UF0272 – Técnicas de poda en altura
MF1133 – Interpretación dun proxecto na implantación e plantación de árbores e palmeiras ornamentais e estudo das súas características
UF0689 – Interpretación dun proxecto na implantación e plantación de árbores e palmeiras ornamentais e estudo das súas características
UF0690 – Preparación das plantas e instalación de rega e drenaxe na plantación e implantación de árbores e palmeiras ornamentais
MF1134 – Avaliación de árbores e palmeiras ornamentais
MF1135 – Coordinación e control de recursos humanos en traballos de agricultura, xardinería e montes
UF0434 – Coordinación e control de recursos humanos en traballos de agricultura, xardinería e montes
UF0691 – Identificación de procesos para os labores de aireación, fertilización, emendas, rega e poda en árbores e palmeiras ornamentais
UF0692 – Prevención, detección e control de axentes nocivos
MP0146 – Xestión e mantemento de árbores e palmeiras ornamentais

Solicitar Información