Curso gratuito: Telefonista recepcionista de oficina

Datos del curso:

Fecha inicio: 09/12/2019

Contacto: 932437272

Dades

 • Formació ocupacional
 • 19/FOAP/443/0160264/047
 • Telefonista recepcionista de oficina
 •  No
 • BARCELONA
 • BARCELONA
 • PRESENCIAL

 • 09/12/2019 – 29/04/2021
  (En cas de Certificats de Professionalitat la data d’inici correspon als mòduls formatius per cursar.)
  (Les dates poden estar subjectes a canvi.)
 • 540
 • Curs en període d’informacio
 • ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
 • TT ESTADELLA 46

Els Certificats de Professionalitat també inclouran les hores del Mòdul de Pràctiques.