Curso gratuíto: Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Datos del curso:

Fecha inicio: 05/11/2019

Contacto: 981977120

CÓD. CURSO: 2019/004276-01
CÓD. ESPECIALIDADE: 30495
TIPO: Curso de formación que admite persoas desempregadas e admite persoas ocupadas.
OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.
INICIO: 05/11/2019
MODALIDADE: Presencial
HORARIO: 10:00-14:00/16:00-20:00
CENTRO DE FORMACIÓN: FEDERACION DE SALVAMENTO E SOCORRISMO DE GALICIA
LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA GAMBRINUS 151 MODULO 0 NAVE 3
TELÉFONO: 981977120
EMAIL: fessga@fessga.es
CONCELLO: CORUÑA, A
NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 2
PROGRAMA: AFDP0209 – Socorrismo en espazos acuáticos naturais
MF0269 – Habilidades e destrezas básicas no medio acuático
UF0907 – Habilidades e destrezas básicas no medio acuático
UF0908 – Técnicas específicas de nado no medio acuático
MF0272 – Primeiros auxilios
MF1082 – Prevención de accidentes en espazos acuáticos naturais
MF1083 – Técnicas de natación e condición física no rescate de accidentados en espazos acuáticos naturais
UF1499 – Técnicas de natación e condición física no rescate de accidentados en espazos acuáticos naturais
UF1500 – Extracción e traslado de accidentados en espazos acuáticos naturais
MP0187 – Socorrismo en espazos acuáticos naturais
Solicitar Información