Curso gratuíto: Organización e xestión de almacéns

Datos del curso:

Fecha inicio: 13/01/2021

Contacto: 986472211

CÓD. CURSO: 2019/001292-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 30616

TIPO: Curso de formación que admite persoas desempregadas e non admite persoas ocupadas.

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 13/01/2021

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 16:15-21:15

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP)

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA BRASIL, 48 – BAIXO

TELÉFONO: 986472211

EMAIL: proyectos@cip-formacion.com

CONCELLO: VIGO

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 3

PROGRAMA: COML0309 – Organización e xestión de almacéns
MF1005 – Optimización da cadea loxística
MF1014 – Deseño e organización do almacén
UF0926 – Deseño e organización do almacén
UF0927 – Xestión do equipo de traballo do almacén
UF0928 – Seguridade e prevención de riscos no almacén
MF1015 – Xestión de pedidos e stock

MP0193 – Organización e xestión de almacéns

Solicitar Información