Curso gratuíto: Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

Datos del curso:

Fecha inicio: 06/05/2019

Contacto: 697686568

CÓD. CURSO: 2018/003096-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 30662

TIPO: Curso de formación que admite persoas desempregadas e non admite persoas ocupadas.

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 06/05/2019

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 09:00 A 14:00

CENTRO DE FORMACIÓN: MOBA SKILL TRAINING S.L.

LUGAR IMPARTICIÓN: Rúa TEIXUGUEIRAS, Nº 11 – BAIXO

TELÉFONO: 697686568

EMAIL: informacion.monteblanco@gmail.com

CONCELLO: VIGO

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 2

PROGRAMA: ELES0209 – Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos
MF0599 – Montaxe de sistemas telefónicos con centrais de baixa capacidade
UF1118 – Montaxe de sistemas telefónicos con centrais de baixa capacidade
UF1119 – Mantemento de sistemas telefónicos con centrais de baixa capacidade
UF1120 – Prevención de riscos laborais e ambientais na montaxe e mantemento de instalacións eléctricas en telefonía
MF0600 – Montaxe de infraestruturas de redes locais de datos
UF1121 – Montaxe de infraestruturas de redes locais de datos
UF1122 – Mantemento de infraestruturas de redes locais de datos
MP0232 – Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturais de redes locais de datos

Solicitar Información