Curso gratuito: Impresión dixital

Datos del curso:

Fecha inicio: 21/01/2019

Contacto: 981523140

CÓD. CURSO:
2018/003962
CÓD. ESPECIALIDAD:
ARGI0209
TIPO:
Curso de formación que admite desempregados
OBSERVACIÓNS:
Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.
INICIO:
21/01/2019
HORARIO:
DE 16:00 A 21:00
LUGAR IMPARTICIÓN:
Rúa Lamas de Abade, s/n
CÓDIGO POSTAL:
15702
TELÉFONO:
981523140
E-MAIL:
cifp.compostela@edu.xunta.es
CONCELLO:
SANTIAGO DE COMPOSTELA

 

Solicitar Información