Curso gratuíto: Docencia da formación profesional para o emprego

Datos del curso:

Fecha inicio: 03/06/2021

Contacto: 986507417

CÓD. CURSO: 2019/002345-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 31055

TIPO DE FORMACIÓN: AFD

TIPO: Curso que admite: Desempregados

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 03/06/2021

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 15:30-20:30

CENTRO DE FORMACIÓN: KAEME CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, S.L

LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA EDELMIRO TRILLO, Nº 6 – 2

TELÉFONO: 986507417

EMAIL: kaeme@kaemeconsultoria.es

CONCELLO: VILAGARCIA DE AROUSA

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 3

PROGRAMA: SSCE0110 – Docencia da formación profesional para o emprego
MF1442 – Programación didáctica de accións formativas para o emprego
MF1443 – Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego
MF1444 – Impartición de accións formativas para o emprego
UF1645 – Impartición de accións formativas para o emprego
UF1646 – Titorización de accións formativas para o emprego
MF1445 – Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego
MF1446 – Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego
MP0353 – Docencia da formación profesional para o emprego

Solicitar Información