Curso gratuíto: Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas

Datos del curso:

Fecha inicio: 24/01/2019

Contacto: 986860395

CÓD. CURSO:
2018/2953

CÓD. ESPECIALIDAD:
IMAR0209

TIPO:
Curso de formación que admite desempregados

OBSERVACIÓNS:
Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO:
24/01/2019

HORARIO:
09.00-14.00

LUGAR IMPARTICIÓN:
Praza CURTIDOIRA, 3-4

CÓDIGO POSTAL:
36003

TELÉFONO:
986860395

E-MAIL:
formacion@postal3.es

CONCELLO:
PONTEVEDRA

Solicitar Información