Curso gratuíto: Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

Datos del curso:

Fecha inicio: 04/11/2019

Contacto: 986608920

CÓD. CURSO: 2019/000561-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 30821

TIPO: Curso de formación que admite persoas desempregadas e non admite persoas ocupadas.

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 04/11/2019

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 16:00-21:00

CENTRO DE FORMACIÓN: INFORMATICA SAN BENITO, S.L.

LUGAR IMPARTICIÓN: PRAZA SAN BENITO, Nº 2-3

TELÉFONO: 986608920

EMAIL: info@sanbenito.e

CONCELLO: GUARDA, A

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 3

PROGRAMA: IFCD0210 – Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web
MF0491 – Elaboración de documentos web mediante linguaxes de marcas
UF1841 – Elaboración de documentos web mediante linguaxes de marcas
UF1842 – Desenvolvemento e reutilización de compoñentes software e multimedia mediante linguaxes de guión
UF1843 – Aplicación de técnicas de usabilidade e accesibilidade no contorno cliente
MF0492 – Desenvolvemento de aplicacións web no contorno servidor
UF1844 – Desenvolvemento de aplicacións web no contorno servidor
UF1845 – Acceso a datos en aplicacións web do contorno servidor
UF1846 – Desenvolvemento de aplicacións web distribuídas
MF0493 – Implantación de aplicacións web en ámbitos internet, intranet e extranet
MP0391 – Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

Solicitar Información