Curso gratuíto: Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

Datos del curso:

Fecha inicio: 09/03/2021

Contacto: 981801555

CÓD. CURSO: 2019/001540-01
CÓD. ESPECIALIDADE: 30731
TIPO: Curso de formación que admite persoas desempregadas e non admite persoas ocupadas.
OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.
INICIO: 09/03/2021
MODALIDADE: Presencial
HORARIO: 09:00-14:00
CENTRO DE FORMACIÓN: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA
LUGAR IMPARTICIÓN: POLÍGONO RIO DO POZO – AVDA. DOS CERAMISTAS Nº65-66, Nº 65
TELÉFONO: 981801555
EMAIL: antonio.garcia@fundacionlaboral.org
CONCELLO: NARÓN
NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 3
PROGRAMA: FMEC0208 – Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas
MF1145 – Caracterización de produtos de caldeirería
UF0600 – Caracterización de produtos de caldeirería
UF0601 – Materiais para a fabricación e montaxe de produtos de caldeirería
UF0602 – Documentación para a fabricación e montaxe de produtos de caldeirería
MF1146 – Caracterización de produtos de estruturas metálicas
UF0603 – Caracterización de produtos de estruturas metálicas
UF0604 – Materiais para a fabricación e montaxe de produtos de estruturas metálicas
UF0605 – Documentación para a fabricación e montaxe de produtos de estruturas metálicas
MF1147 – Solucións construtivas en construcións metálicas
UF0606 – Solucións construtivas en construcións metálicas
UF0607 – Cálculo de elementos de unión
UF0608 – Probas e ensaios en construcións metálicas
MF1148 – Elaboración de documentación técnica, empregando programas cad-cam para fabricación mecánica
UF0454 – Elaboración de documentación técnica, empregando programas cad-cam para fabricación mecánica
UF0455 – Xestión documental do produto de fabricación mecánica
UF0609 – Representación gráfica en construcións metálicas
MP0127 – Deseño de caldeirería e estruturas metálicas
Solicitar Información