Curso a distancia: Preparació nivell C1 de Valencià

Datos del curso:

Fecha inicio:  Abierto

Duración: 8 semanas

ACERCA DE ESTE CURSO
En aquest curs es tracten alguns aspectes d’ortografia, morfologia i sintaxi que solen resultar complexos per a les persones que volen preparar-se per al nivell C1 (Suficiència) de valencià.

QUE APRENDERÉ
En aquest curs es treballen continguts lingüístics que suposen alguna dificultat en el nivell C1, com ara l’accentuació i la dièresi, les perífrasis verbals, els indefinits, les preposicions, els pronoms febles, els pronoms relatius i les conjuncions.

PRERREQUISITOS
Per a poder seguir el curs de manera profitosa i adequada cal tenir assolits els coneixements del nivell B2 (Intermedi) de valencià.

UNIDADES
Accentuació + dièresi
Les perífrasis verbals
Els indefinits
Les preposicions
Els pronoms febles
Pronoms relatius
Les conjuncions
final